اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

اطلاع از بعضی تعاریف در استانداردهای حسابداری

۴ بهمن ۱۳۹۵ 1470 نسخه چاپی
اطلاع از بعضی تعاریف در استانداردهای حسابداری
اطلاع از بعضی تعاریف در استانداردهای حسابداری

اطلاع از بعضی تعاریف در استانداردهای حسابداری

 

مبلغ‌ بازيافتنی‌:

خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادی‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

بهای‌ جايگزينی‌:

عبارت‌ است‌ از مخارجی‌ كه‌ بايد برای‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودی‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌:

عبارت‌ است‌ از بهای فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاری‌ ولی قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر مخارج‌ برآوردی‌ تكميل‌، و  مخارج‌ براوردی‌ بازاريابی‌، فروش‌ و توزيع‌.

 

ارزش‌ اقتصادی‌:

ارزش‌ فعلی‌ خالص جريانهای‌ نقدی‌ آتی ناشی از کاربرد مستمر دارايی ازجمله جريانهای نقدي ناشی از واگذاری نهايی آن.

 

ارزش‌ منصفانه‌ :

مبلغی‌ است‌ كه‌ خريداری‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مايل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقيقی‌ و در شرايط‌ عادی‌، يك‌ دارايی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

بهای جايگزينی مستهلک شده:

عبارت است از بهای ناخالص جايگزينی يک دارايی (يعنی بهای جاری جايگزينی يک دارايی نو با توان خدمت‌دهی مشابه) پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايی.

 

بهای تمام‌ شده‌:

مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختی‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايی‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايی‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغی که براساس الزامات خاص ساير استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمين مالی) به آن دارايی تخصيص يافته است.

 

مبلغ‌ دفتری‌:

مبلغی‌ كه‌ دارايی‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس می‌شود.

 

ناخالص مبلغ دفتری:

بهای تمام شده دارايی يا ساير مبالغ جايگزين بهای تمام شده

 

 

برچسب ها : مبلغ‌ بازيافتنی‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ ارزش‌ اقتصادی‌ يك‌ دارايي ‌ بهای‌ جايگزينی‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌ بهای فروش‌ تخفيفات‌ تجاری‌ تسويه‌ حساب‌ فروش‌ و توزيع‌ ارزش‌ اقتصادی‌ ارزش‌ منصفانه‌ بهای جايگزينی مستهلک شده کسر استهلاک بهای تمام‌ شده‌ ‌ وجه‌ نقد استانداردهای حسابداری مبلغ‌ دفتری‌ كسر استهلاك‌ انباشته‌ ترازنامه ناخالص مبلغ دفتری

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید