اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

درخواست مشاوره حقوقی

ردیف شرح خدمت پیش پرداخت (ریال) سفارش
1 مشاوره (حضوری) 500/000

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید