اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالى

۱۹ دی ۱۳۹۵ 1689 نسخه چاپی
نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالى
نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالى

نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالى

 

1: هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد  تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ( بند 2 )

 

2: مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. (بند 7 )حسابداري كاربردي

 

3: مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ( بند1 )

 

الف) صورت های مالی اساسی:

1- ترازنامه؛ 2- صورت سودوزیان؛ 3- صورت سودوزیان جامع؛ 4- صورت جریان وجوه نقد

 

ب) یادداشتهای توضیحی

 

4: به کارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی، جبران نمیشود. ( بند11)

 

5: شرایط ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب:

الف) انتخاب و اعمال رویه های حسابداری؛

ب) ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم؛

ج)  ارائه اطلاعات اضافی(بند 13)

 

6:  صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته

باشد. ( بند 22 )

 

7:  مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطالعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی (حداقل 12 ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی میکند. ( بند22)

 

8: به استثنای اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. (بند 23)

 

9: با توجه به مفهوم تطابق، شناخت اقلامی در ترازنامه که با تعریف داراییها و بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیباشد. ( بند 24 )

 

10: باید ثبات رویه در ارائه ی صورت های مالی رعایت گردد، مگر اینکه:

 

الف) تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ی ارائه ی صورت های مالی حاکی ازاین باشد که تغییر مزبور  به ارائه ی مناسب تر معاملات یا سایر رویدادها منجر شود. یا

 

ب) تغییر در نحوه ی ارائه، بموجب یک استاندارد حسابداری الزام میشود. ( بند 25 )حسابداري كاربردي

 

11: تمام اقلام بااهمیت باید به طور جداگانه در صورت های مالی ارائه شود مبالغ کم اهمیت باید با مبالغ دارای ماهیت و کارکرد مشابه جمع گردد و نیازی به ارائه ی جداگانه آنها نیست.(بند27)

 

12: اطلاعاتی بااهمیت تلقی میشود که عدم افشای آن بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ میشود، موثر واقع شود. (بند23)

 

13: دارایی ها،بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر اینکه طبق استاندارد دیگری،الزامی یا مجاز باشد. (بند31)

 

14: اقلام درآمد و هزینه تنها زمانی تهاتر شوند:

الف ) یک استاندارد حسابداری،تهاتر را الزامی یا مجاز کرده و یا

ب) درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی حاصل از معاملات واحد یا مشابه با اهمیت نباشند.(بند32)

 

15: تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص تضمین شده باشد. (بند 34)

 

16: صورت های مالی باید ارائه دهنده ی اقلام مقایسه ای دوره ی قبل باشد مگر اینکه یک استاندارد حسابداری،نحوه ی عمل دیگری

را مجاز یا الزامی کرده باشد. (بند 37)

 

17: هزینه های عملیاتی باید بر حسب کارکرد هزینه ها در واحدتجاری و در موارد خاص که انجام این امر مفید نباشد(بند62).

 

18: در روش طبقه بندی بر مبنای کارکرد هزینه،هزینه ها بر حسب کارکرد به عنوان بخشی از بهای تمام شده ی فروش،توزیع یا اداری طبقه بندی میشود . (بند62)

 

19: در روش طبقه بندی بر اساس ماهیت هزینه،اقلام هزینه بر حسب ماهیت با یکدیگر جمع شده و در سود و زیان منعکس میشود.

برچسب ها : استانداردهای تهیه صورتهای مالى صورت های مالی عملکرد مالی ترازنامه صورت سود و زیان صورت جریان وجوه نقد استانداردهای حسابداری تهاتر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید