اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

راهنمای سقف انتقال پول در سامانه بام بانك ملي

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 142010 نسخه چاپی
راهنمای سقف انتقال پول در سامانه بام بانك ملي
کاربر گرامی جهت انجام عملیات انتقال پول در سامانه بام، به صورت پیش فرض محدودیتهایی مطابق جدول1 در نظر گرفته شده است. جهت تغییر سقف های پیش فرض خود می توانید از طریق منوی ...

راهنمای سقف انتقال پول در سامانه بام بانك ملي

کاربر گرامی جهت انجام عملیات انتقال پول در سامانه بام، به صورت پیش فرض محدودیتهایی مطابق جدول1 در نظر گرفته شده است. جهت تغییر سقف های پیش فرض خود می توانید از طریق منوی "تعیین سقف انتقال پول" در سامانه بام حداکثر تا مبالغ جدول 2 اقدام نمائید. در صورتیکه درخواست کاهش سقف های پیش بینی شده را داشته باشید، پس از ثبت درخواست، تغییرات مورد نظر شما اعمال خواهند شد و در صورتیکه نسبت به افزایش سقف اقدام کرده باشید، به منظور تکمیل فرایند می بایست به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نمائید.

توجهدرخصوص "سقف روزانه با تایید پیامکیدر جداول زیر، درخواست های انتقال پول که مبالغ آنها در بازه تعیین شده در این ستون قرار گیرد، جهت انجام عملیات نیاز به وارد کردن شناسه تأیید پیامکی تراکنش دارند که این شناسه، یک عدد 5 رقمی است که به صورت پیامک به تلفن همراه شما، ارسال می گردد.

همچنین محدودیت های ماهانه به صورت پیش فرض 10 برابر محدودیت های روزانه در نظر گرفته می شود.

 

سقفهای پیش فرض انتقال پول در بانک ملی

نوع تراکنش

سقف روزانه بدون تایید پیامکی (ریال)

سقف روزانه با تایید پیامکی (ریال)

انتقال پول حساب به حساب خود

500،000،000

-

انتقال پول حساب به حساب سایرین(ملی به ملی)

100،000،000

1،000،000،000

انتقال پول حساب به حساب سایرین(بین بانکی – پایا)

30،000،000

150،000،000

انتقال پول کارت به کارت (درون بانکی)

500،000،000

-

انتقال پول کارت به کارت (شتابی(

30،000،000

-

جدول 1

 

سقف افزایش مبلغ به درخواست مشتری

نوع تراکنش

سقف روزانه بدون تایید پیامکی(ریال)

سقف روزانه با تایید پیامکی(ریال)

انتقال پول حساب به حساب خود

3،000،000،000

3،000،000،000

انتقال پول حساب به حساب سایرین(ملی به ملی)

3،000،000،000

3،000،000،000

انتقال پول حساب به حساب سایرین(بین بانکی – پایا)

500،000،000

500،000،000

انتقال پول کارت به کارت (درون بانکی)

1،000،000،000

-

جدول 2

 

سیکل های واریزی درخواست انتقال پول پایا

زمان ثبت انتقال پول

زمان واریز به حساب مقصد

از

تا

از

تا

5:25

8:55

9:45

10:45

8:55

10:55

12:00

13:00

10:55

12:55

14:00

15:00

12:55

14:55

16:00

17:00

14:55

17:25

18:30

19:30

17:25

19:25

20:30

22:00

19:25

5:25

6:30

8:00

جدول 3

 

منبع : بانك ملي ايران

برچسب ها : عمليات انتقال وجه سامانه بام راهنماي سقف انتقال پول

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید