اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

شگرد برخی بانک ها برای پرداخت سود بیش از 15‌درصد

۲۱ تیر ۱۳۹۵ 2270 نسخه چاپی
شگرد برخی بانک ها برای پرداخت سود بیش از 15‌درصد
هرچند توافق تعدادی از بانک ها و اقدام آنها برای کاهش نرخ سود بانکی از 18 درصد به 15 درصد سرانجام منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار و عمومیت یافتن این اقدام مفید به حال اقتصاد کشور شد اما...


شگرد برخی بانک ها برای پرداخت سود بیش از 15‌درصد

خراسان/ هرچند توافق تعدادی از بانک ها و اقدام آنها برای کاهش نرخ سود بانکی از 18 درصد به 15 درصد سرانجام منجر به مصوبه شورای پول و اعتبار و عمومیت یافتن این اقدام مفید به حال اقتصاد کشور شد و کل سیستم بانکی و انواع بانک ها وموسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت این نرخ شدند اما گزارش میدانی خراسان با مراجعه به برخی از شعب بانک ها نشان می دهد که درحال حاضر امکان دریافت سودهای بالاتر از 15 درصد و درمواردی حتی تا 21 درصد نیز درصورت اصرار و پافشاری سپرده گذار یا از طریق افزودن بر حجم سرمایه گذاری وی وجود دارد. البته این مراجعه صرفا برای تمام شعب انواع بانک های خصوصی و دولتی نبوده است و به طورنمونه و برای یافتن پاسخی برای این پرسش بوده است که آیا می توان با استفاده از روش های گوناگون به سودهای با نرخ بیش از 15 درصد بدون تحمل ریسک بالا و تفاوت ملموس در ریسک سرمایه گذاری دست یافت یا خیر. البته امکان تنوع دادن بیشتر به شعب مراجعه کننده درصورت تداوم این رویه در نظام بانکی نیز وجود دارد و عنوان نکردن برخی از بانک های خصوصی یا دولتی دراین گزارش به معنای سلبی یا ایجابی درخصوص نحوه دستیابی به سود بیشتر از طریق سپرده گذاری در آن ها نمی باشد .

سود 21درصدی با سپرده حداقل 100 میلیونی در صورت داشتن حداقل 100 میلیون تومان سرمایه درحال حاضر می توانید بدون تحمل ریسک بالا و تنها با سپرده گذاری یک ساله از 21 درصد سود دربانک انصار بهره مند شوید! با مراجعه به یکی از شعب بانک انصار پایتخت رئیس شعبه را می بینم که درحال بحث با یکی از مراجعان درباره نحوه اختصاص سود بانکی به سپرده وی است، مراجعه کننده که به تازگی با سود 15 درصدی مواجه شده است به رئیس بانک می گوید که چرا به برخی از سپرده ها سود 20 درصدی بر اساس شنیده هایش تعلق می گیرد که رئیس بانک سخن وی را اصلاح می کند و می گوید:"سود 21 درصد" این سود به یکی ازصندوق های {سرمایه گذاری زیرمجموعه} بانک اختصاص دارد. اینجاست که برای جست و جوی بیشتر مسئله وارد این بحث می شویم و به عنوان یک مراجعه کننده ای که می خواهد دراین باره بیشتر بداند، می پرسیم،آیا درصورت برداشت از این سپرده تغییری هم درسود آن ایجاد می شود که پاسخ می دهد: درصورت برداشت یکی دو درصد ممکن است تغییر کند اما درسپرده های یک ساله که الان 15 درصد است تا یک سال هیچ تغییری در نرخ سود اعطایی به مشتری ایجاد نمی شود و بعد از یک سال دوباره با نرخ جدید تمدید می شود ولی اگر صندوق باشد ، نرخ آن الان 21 درصد است و امکان دارد که اگر برداشت کنید نرخ آن 20 درصد شود ولی معمولا با کاهش مبلغ شما مقدار سود پایین نمی آید مگر این که {به صورت عمومی درکل سیستم بانکی} نرخ را کاهش دهند.وی ادامه می دهد: این صندوق در بورس فعال است و تضمین شده خود بانک است و نام آن امید انصار است وبرای آن حداقل باید 100 میلیون تومان سپرده گذاری کنید. از وی می پرسم که اگر بخواهم 10 میلیون تومان سپرده گذاری کنم آیا امکان دریافت سود بالای 15 درصد وجود دارد که پاسخ می دهد: نه فقط 15 درصد سالانه یا 10 درصد روزشمار البته میزان پرداخت سود خیلی تغییری هم نمی کند !یعنی برای رقم 10 میلیون تومان باسود 15 درصد طی یک سال ماهیانه 124 هزارتومان سود دریافت می کنید ولی اگر می شد که 21 درصد هم دریافت کنید این رقم به 170 تومان می رسید !

سود 18 درصدی دریک بانک خصوصی وقتی از متصدی یکی از شعب بانک سامان درباره اختصاص سود بیشتر از 15 درصد به سپرده های یک ساله می پرسیم ابتدا پاسخ آن است که چنین امکانی وجود ندارد اما با اندکی اصرار بیشتر ما را به سمت یکی از مدیران بانک درزیرزمین این شعبه هدایت می کند .این مدیر درپاسخ به این که آیا روشی برای دستیابی به سود بیشتر از 15 درصد درصورت سپرده گذاری سالیانه وجود دارد یا خیر به گزارشگر ما می گوید:ببینید ما صندوق سرمایه گذاری امین سامان را داریم که سود 18 درصدی می دهد اما تضمین شده نیست. می پرسم منظورتان از این که می گویید تضمین شده نیست، چیست، که پاسخ می دهد: یک زمان بانک می گوید که تا 18 درصد سود می دهم ولی یک زمان صندوق می گوید که نمی توانم تضمین کنم یعنی ممکن است که درآینده کمتر هم بشود، وی درپاسخ به این که آیا ممکن است که این کاهش نرخ از 15 درصد هم کمتر شود می گوید:وقتی که تضمینی وجود ندارد نمی توان دقیق پیش بینی کرد ولی معمولا از نرخ سپرده های یکساله این رقم کمتر نخواهد شد. به گفته وی درحال حاضر تنها همین مورد صندوق سرمایه گذاری برای دریافت سود بیشتر وجود دارد اما یک نوع صندوق سرمایه گذاری ویژه خرید و فروش سهام هم هست که ریسک بالایی دارد و تنها سود خرید و فروش سهام به آن اختصاص می یابد و سود تضمین شده ای از طرف بانک به آن تعلق نمی گیرد بنابراین معمولا کسانی درآن سپرده گذاری می کنند که مهارت زیادی درزمینه فعالیت در بازار سرمایه دارند ولی من شخصا به کسی برای سپرده گذاری دراین صندوق پیشنهاد نمی دهم چون خودم با خرید سهام از طریق آن ضرر کردم !
ظرفیت فعلا تکمیل است به یکی از شعب بانک تجارت پایتخت می رویم و ازمعاون شعبه می پرسیم که درصورت سپرده گذاری 50 میلیون تومان دراین بانک با چه شرایطی سود به سپرده تعلق می گیرد که بلافاصله می گوید:سود فعلی تنها 15 درصد برای سپرده های یکساله است. می پرسم که یک سری انواع سپرده گذاری از طریق خرید سهام در برخی از بانک ها وجود دارد که ظاهرا سود بیشتری به آنها تعلق می گیرد که پاسخ می دهد: برخی از صندوق ها هستند که ظرفیتشان فعلا تکمیل است و راه دیگری برای گرفتن سود بیشتر ازسپرده 50 میلیونی وجود ندارد .

سود 20 درصدی برای خرید گندم با مراجعه به یکی ازشعب بانک کشاورزی مشهد نیز درمی یابیم که امکان دریافت سود 20 درصدی با حداقل یک میلیون و 100 هزار تومان سپرده گذاری در صندوق یکم این بانک وجود دارد. رئیس شعبه دلیل پرداخت چنین سودی را اختصاص سپرده های این صندوق برای خرید گندم با مجوز دولت می داند و می گوید:حداکثر در همین هفته برای افتتاح حساب دراین صندوق فرصت دارید چون ظرفیت آن محدود است و مقدار مشخصی مجوز اعتبار برای آن گرفته ایم.وی می افزاید: این حساب مثل حساب سپرده بلند مدت نیست که اگر زودتر خواستید برداشت کنید مقداری از سود آن برگشت می خورد و از سپرده کم می شود ، هرزمان که خواستید سود 20 درصد تا همان زمان محاسبه می شود و پرداخت می گردد.اگر پول دارید زودتر برای آن حساب بازکنید چون سقف آن تکمیل می شود.به گفته وی سود این صندوق در سال های گذشته 23 و24 درصد بود ولی حالا به 20 درصد کاهش یافته است.وی با اشاره به فعالیت این صندوق دربورس نیز می گوید:این صندوق دربورس سهام دارد وکارشناسان مالی خبره دربورس برای آن خرید می کنند و اگر سود آن از 20 درصد کمتر شد بانک از محل دارایی های خودش به مشتری هبه می کند ولی اگر سود آن بیشتر باشد ولو یک صدم یا یک دهم به حساب مشتری واریز می شود وکاملا شرعی و شناور است یعنی کف 20 درصدی برای آن پیش بینی شده است .

مصوبه شورای پول واعتبار چه می گوید شورای پول و اعتبار با تایید و تصویب اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین کرد .

به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد.همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین کرد .
این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیرماه امسال از سوی بانک ها و موسسه های اعتباری، لازم الاجرا خواهد بود.به گزارش ایرنا، هفته گذشته شبکه بانکی کاهش دوباره نرخ سود را تجربه کرد .
بر پایه توافق بانک ها نرخ سود سپرده ها از 18 درصد مصوب بهمن ماه پارسال به 15 درصد کاهش یافت .
رئیس جمهور نیز پنجم تیرماه در ضیافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور به نقش بانک ها در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانک ها به حرکت در نیایند و نرخ سود تسهیلات متعادل نشود، بخشی از مشکلات در این دو بخش قابل حل نیست .

برچسب ها : سود بانكي

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید