اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

✅ شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟

۹ تیر ۱۳۹۵ 2265 نسخه چاپی
✅ شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟
✅ شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟

✅ شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟

1- آيا حقوق بگيران صاحبان مشاغل كه در منطقه آزاد تجاري به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانوني يادشده ميباشند يا خير ؟

2- در مورد شخص حقيقي كه حائز شرايط بشرح مذكور در صدر ماده قانوني فوق است در صورت فوت آيا به دارائي هاي وي در اين مناطق ماليات بر ارث تعلق ميگيرد ؟

3- آيا شخص حقوقي حائز شرايط مذكور در صدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول ماليات بردرآمد دوره انحلال خواهد شد ؟

4- سرمايه شركتهاي سهامي و مختلف سهامي حائز شرايط بشرح مذكور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسيس شركت يا افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم ميگردد يا خير ؟

هيئت عمومي شورايعالي مالياتي پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد يادشده بشرح آتي اعلام راي مي نمايد:

با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معافيت هرنوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز بطوركلي هرنوع فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه صرفاً در حدود مجوزهاي كسب و كار صادره مربوط اعم از شغلي يا استخدامي و يا براساس پروانه هاي تاسيس و يا بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذكور انجام مي پذيرد از پرداخت ماليات بردرآمد درمدت معاف ميباشد همچنين كليه اموال و دارائيهاي اشخاص مذبور نيز كه منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً درمناطق يادشده مستقر باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهندبود.

✅ شرکتهای فعال در مناطق آزاد از چه منابع مالیاتی معاف هستند؟

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید