اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

قوانين و بخشنامه ها » قوانین مالیاتی » نکات مهم و کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده

۲۱ مرداد ۱۳۹۵ 6038 نسخه چاپی

در این مقاله، نکات کلیدی و اساسی در خصوص ارزش افزوده توضیح داده می شود.

نکات مهم و کلیدی درباره مالیات بر ارزش افزوده

در این مقاله، نکات کلیدی و اساسی در خصوص ارزش افزوده توضیح داده می شود.

 تعریف ارزش افزوده:

منظور از ارزش افزوده تفاوت بین ارزش مجموع کالاها و خدمات عرضه شده با مجموع ارزش کالا یا خدمات خریداری شده در یک دوره مالیاتی می باشد. به عنوان مثال چنانچه مجموع مبلغ کالا و خدمات عرضه شده توسط یک واحد اقتصادی در یک دوره مالیاتی 500/000/000 ریال و مجموع خرید کالا و خدمات آن در همان دوره مالیاتی 400/000/000 ریال باشد، مبلغ ارزش افزوده دوره مذکور 100/000/000 ریال می باشد که از تفاوت بین دو رقم ذکر شده حاصل می شود.

 

دوره مالیاتی در ارزش افزوده چیست؟

بر اساس ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماه به شرح زیر تقسیم می شود:

دوره اول : فصل بهار به مدت 93 روز

دوره دوم: فصل تابستان به مدت 93 روز

دوره سوم: فصل پاییز به مدت 90 روز

دوره چهارم: فصل زمستان به مدت 89 روز در سال های عادی و 90 روز در سال های کبیسه

 

مودیان مالیات ارزش افزوده موظفند اظهارنامه ارزش افزوده خود را تا 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی از طریق سایت ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir  مطابق روش اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و نسبت به پرداخت مالیات مشخص شده اقدام نمایند. لازمه ارسال اظهارنامه ارزش افروده ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده و دریافت رمز ورود و نام کاربری جهت ورود به سایت می باشد.

 

مودیان مالیات بر ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

بر اساس ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات و واردات و صادرات آن ها اقدام می کنند به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده شناخته شده و موظف به رعایت و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

 

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده:

 1-ثبت نام در سیستم مالیات بر ارزش افزوده طبق ضوابط مندرج در فراخوان هاي سازمان امور مالياتي و دریافت گواهی ثبت نام در ارزش افزوده. انجام ثبت نام از طریق سایت www.evat.ir  و مطابق شرایط و روال خاصی که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده انجام می شود.

2-صدور صورتحساب در قبال عرضه كالا و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت موارد و نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی

 3-دریافت ماليات از خریداران کالا یا خدمات در زمان عرضه کالا یا خدمات به آنان.

4-پرداخت مالیات کالاها یا خدمات دریافتی به فروشندگان یا اراده دهنگان خدمات

5- ثبت و نگهداري اسناد و مدارك مربوط به ارزش افزوده از جمله فاکتورها و رسیدهای مالیاتی به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوطه.

6-به کار بردن دفاتر ، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط ، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه از طرف سازمان امور مالياتي تعيين مي گردد.

7-تسليم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در زمان قانونی.

8-انجام تسويه حساب مالياتي در پايان دوره هاي مالياتي سه ماهه حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ انقضاء ارسال اظهارنامه هر دوره مالياتي.

 

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان مالیات بر ارزش افزوده:

 جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده که در ماده 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده، از جمله سنگین ترین جرائم در نظر گرفته شده در سیستم مالیاتی کشور بوده و به شرح زیر است:

 1-عدم ثبت نام در مهلت مقرر در سیستم مالیات بر ارزش افزوده معادل 75% مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی مودی بر حسب مورد

2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

3-عدم درج درست قیمت در صورتحساب معادل یک برابر تفاوت مالیات متعلقه بین مبلغ صحیح و اشتباه

4-عدم درج مشخصات و اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی معادل 25% مالیات متعلق

5-عدم ارائه اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد بر حسب مورد معادل 50% مالیات متعلق

6-عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک معادل 25% مالیات متعلق

7-جریمه تاخیر در پرداخت مالیات های متعلق در موعد مقرر معادل 2% مالیات پرداخت نشده به ازای هر ماه

 

انواع اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده:

 1-اظهارنامه عادي ( موضوع ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده)

2-اظهارنامه ويژه سوخت

3-اظهارنامه ويژه دخانيات

4-اظهارنامه عوارض آلايندگي

5-اظهارنامه شماره گذاري خودرو.

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید