اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

انواع مرخصی

۱ آبان ۱۳۹۵ 1565 نسخه چاپی
انواع مرخصی
مرخصی بر سه نوع است

انواع مرخصی

مرخصی بر سه نوع است

مرخصی استحقاقی

مرخصی استعلاجی

مرخصی بدون حقوق

 

مرخصی استحقاقی

مطابق ماده ۶۴ قانون کار، مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يكماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي‌شود.

 

مطابق ماده ۶۵ قانون کار، مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند ۵ هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي‌گيرد.

مطابق ماده ۶۶ قانون کار، كارگر نمي‌تواند بيش از ۹ روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.

 

مطابق ماده ۷۳ قانون کار، كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

 

مرخصی استعلاجی

مرخصي استعلاجي به منظور بهبود بيماري به کارگر تعلق مي گيرد. تفاوت عمده اين مرخصي با نوع استحقاقي آن در اين است که در اين حالت پرداخت کننده مزد ايام بيماري، سازمان تامين اجتماعي، و نه کارفرما خواهد بود. در اين حالت بيمار بايد با مراجعه به شعب درماني سازمان تامين اجتماعي مراحل قانوني را براي دريافت حقوق سپري کند.

 

معمولا سازمانها پرداخت حداکثر ۲ روز در سال مرخصی استعلاجی را بر عهده می گیرند.

مطابق ماده ۷۴ قانون کار، مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.

 

مطابق ماده ۷۶ قانون کار، مرخصي‌ بارداري‌ و زايمان‌ كارگران‌ زن‌ جمعاً شش ماه است‌. حتي‌الامكان‌ ۴۵ روز از اين‌ مرخصي‌ بايد پس‌ از زايمان‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. براي‌ زايمان‌ توأمان‌ ۱۴ روز به‌ مدت‌ مرخصي‌ اضافه‌ مي‌شود. حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

 

مرخصی بدون حقوق

مرخصي بدون حقوق، حالتي است که کارگر قرار است در آن بيش از حد متعارف کارگاه را ترک کند. در اين حالت شرايط کلي اين نوع مرخصي با توافق کتبي ميان کارگر و کارفرما و يا نمايندگان قانوني آن ها مشخص مي شود و انجام مي پذيرد. علاوه بر اين ها ماده ۶۷ قانون کار به کارگر اجازه مي دهد که در طول دوران خدمت يک بار براي انجام فريضه حج واجب از يک ماه مرخصي استفاده کند. اين يک ماه مي تواند بدون حقوق، و يا در صورت دارا بودن مرخصي استحقاقي با حقوق و يا توامان باشد.

 

مطابق ماده ۱۶ قانون کار، قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.

 

مطابق ماده ۷۲ قانون کار، نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.

 

انواع مرخصی

برچسب ها : انواع مرخصی مرخصی استحقاقی مرخصی استعلاجی مرخصی بدون حقوق قانون کار كارگران مرخصي ساليانه اشتغال بيماري سازمان تامين اجتماعي شعب درماني مراحل قانوني دريافت حقوق سوابق كار بازنشستگي مرخصي‌ بارداري‌ زايمان‌ كارگران‌ زن‌

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید